نورد عشق – آبراهام هیکس

نورد عشق

نورد یا ارتعاش نوردی، فرآیندی است که طی آن ارتعاشات را میتوان بالا برد. در اینجا نورد عشق را خواهید شنید، همراه با تصاویری آرامش‏ بخش از اقیانوس به پهنای بیکران هستی.

من عاشق نیرو و قدرت هماهنگی ام…
من عاشق اینم که بدونم چیزی وجود نداره که من نتونم باشم، انجام بدم یا داشته باشم…
ادامه مطلب

نورد شکست ناپذیری – آبراهام هیکس

نورد یا ارتعاش نوردی فرآیندی است که با آن، طی چند دقیقه میتوان ارتعاشات را بهبود بخشید. آبراهام به وسیله ی استر هیکس، نوردهای گوناگون بیشماری را به مخاطبانش در سمینارها ارائه کرده که در اینجا نورد “شکست ناپذیری” تقدیم حضور شما علاقه مندان قرار گرفته است.

ادامه مطلب

نوردِ “بگذارید به حال خودش” – آبراهام هیکس

نورد یا ارتعاش نوردی فرآیندی است که با آن، طی چند دقیقه میتوان ارتعاشات را بهبود بخشید. آبراهام به وسیله ی استر هیکس، نورد های گوناگون بیشماری را به مخاطبانش در سمینارها ارائه کرده که در اینجا نورد “برآورده شده” یا “بگذارید به حال خودش” تقدیم حضور شما علاقه مندان قرار گرفته است.
ادامه مطلب