واقعیت مجازی – تمرین چهارم از کتاب بخواهید تا به شما داده شود

آبراهام هیکس - Abraham Hicks - بخش دوم کتاب - تمرین چهارم - واقعیت مجازی

واقعیت مجازی – مرحله ۴ – بخش دوم کتاب بخواهید تا به شما داده شود

چه وقت از این فرایند استفاده کنید:

  • وقتی احساس خوبی دارید و می‌خواهید ارتعاشات حالت پذیرش را تجربه کنید.
  • هنگامی‌که در حال یادآوری تجربه‌ای خوشایند هستید، دلتان می‌خواهد این حالت به درازا بکشد و به احساس بهتری برسید.
  • وقتی وقت اضافه دارید و می‌خواهید آن را به طریقی دلپذیر سپری کنید.

حدود تغییرات عاطفی شما

مرحله واقعیت مجازی هنگامی برایتان مفید است که درجه‌ی گسترده‌ی عاطفی شما جایی مابین:

(۱)نشاط/ آگاهی/ اختیار/ آزادی/ عشق و (۸)ملال در نوسان باشد.

(اگر نمی‌دانید درجه‌ی گسترده عاطفی شما چیست به انتهای فصل ۲۱ راهنمای ۲۲ درجه‌ای عاطفی مراجعه کنید.)

یادتان باشد در کائناتی زندگی زندگی می‌کنید که از انرژی دارای نوسان تشکیل شده و قانون جاذبه بر همه چیز حکمروایی می‌کند و درباره‌ی هرچه فکر کنید، چه آن را بخواهید یا نخواهید به سوی شما جذب می‌شود. بنابراین می‌شود گفت که کائنات به افکار شما و به احساس شما یعنی به ارتعاشاتی که از خود صادر می‌کنید پاسخ می‌دهد. کائنات به آنچه هستید واکنش نشان نمی‌دهد. بلکه به ارتعاشاتی که از خود صادر می‌کنید واکنش نشان می‌دهد. کائنات فرقی میان زمانی که صاحب یک میلیارد هستید یا این‌که فکر داشتن این پول را در سر دارید قائل نمی‌شود.

ادامه مطلب

کارگاه خلاقیت – تمرین سوم از کتاب بخواهید تا به شما داده شود

آبراهام هیکس - Abraham Hicks - بخش دوم کتاب - تمرین سوم - کارگاه خلاقیت

کارگاه خلاقیت – مرحله ۳ – بخش دوم کتاب بخواهید تا به شما داده شود

چه وقت از این فرایند استفاده کنید:

  • هنگامی که می‌خواهید بر روی چیزی که برایتان بسیار اهمیت دارد تمرکز کنید.
  • هنگامی که دلتان می‌خواهد تسلط بیشتری بر زندگی خود داشته باشید.
  • هنگامی که می‌خواهید حالت پذیرش را در خود تقویت کنید تا اتفاقات شگفت‌انگیزتر و بزرگتری برایتان اتفاق بیفتد.
  • هنگامی که می‌خواهید قدرت جذب مثبت داشته باشید.

حدود تغییرات عاطفی شما

مرجله گارگاه خلاقیت هنگامی برایتان مفید است که درجه‌ی گسترده‌ی عاطفی شما جایی مابین:

(۱)نشاط/ آگاهی/ اختیار/ آزادی/ عشق/ سپاسگزاری و (۵) خوش‌بینی در نوسان است.

(اگر نمی‌دانید درجه‌ی گسترده عاطفی شما چیست به انتهای فصل ۲۱ راهنمای ۲۲ درجه‌ای عاطفی مراجعه کنید.)

این تمرین، یعنی کارگاه خلاقیت، هم مانند مراحل دیگر اگر نوشته شود اثر بیشتری دارد. اما اگر آن را هنگام رانندگی یا راه‌پیمایی یا هر موقع دیگری که تنها هستید و کسی مزاحم شما نمی‌شود به مدت چند دقیقه در ذهن خود هم انجام دهید اثر فراوانی خواهد داشت.

ادامه مطلب