نورد شکست ناپذیری – آبراهام هیکس

نورد یا ارتعاش نوردی فرآیندی است که با آن، طی چند دقیقه میتوان ارتعاشات را بهبود بخشید. آبراهام به وسیله ی استر هیکس، نوردهای گوناگون بیشماری را به مخاطبانش در سمینارها ارائه کرده که در اینجا نورد “شکست ناپذیری” تقدیم حضور شما علاقه مندان قرار گرفته است.

ادامه مطلب